Strömstad har löst välfärdsproblemet genom att kombinera sophämtning och sjuktransporter…