Hur formuleras skyltar idag?

Ibland humoristiskt. Ibland obegripligt och ibland bara helt fel…

Hur formuleras skyltar idag?

Ibland humoristiskt. Ibland obegripligt och ibland bara helt fel…

Finns det någon korrekturläsning?