• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Gmail
  • LinkedIn
  • Tumblr

Inte ens Pablo Escobar klarar sig från ”snöskottning”…

Han hade å andra sidan råd att anställa egna ”snöskottare”…

Pablo Escobar hade visst en katt också…