Matta stals från polishuset – utredningen las ned.

”- Vi har inget att gå på…”