• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Gmail
  • LinkedIn
  • Tumblr

• Den positive ser ljuset i tunneln
• Den negative ser mörkret
• Realisten ser tåget
• Lokföraren ser tre idioter på spåret