Klara budskap är viktigt...

Klara budskap är viktigt… Annars är det svårt att veta vad man får göra…