Vad köar alla till?

Teslas laddningsstation…

Bortåt en kilometers kö för att komma fram till laddningsstationen.